درباره ما

چشم هارا باید شست                                                                                                            جوری دیگر باید دید

آنچه که ما در این مقدمه می خواهیم ارائه کنیم روش جدید و منحصر به فردیست که تا کنون کسی به آن توجه نکرده و لزوم دانستن و عمل به آن هنوز بعد از 120 سال از آمدن اولین اتومبیل به ایران به فکر کسی نرسیده است.

ما در این جا به فهم باید برسیم یاد گیری را همه به ما یاد می دهند آنچه که باید بگویند فهماندن مطلب است تا راحت تر و با فراغ بال رانندگی کنیم

که نه تصادف کنیم و نه دیگران به ما برخورد کنند نکته ی اساسی در هر کاری که انجام می دهیم سر منشای آن چیزی است که در مورد آن فکر می کنیم

مثال:کسی که دزدی می کند برای خود منطقی دارد و بر مبنای منطق خود کار می کنداین برای رسیدن به هدفش این کار را می کند.

علت: چون درست فکر نمی کند کاری که انجام می دهد غلت از کار در می آید در روال رانندگی نیز چون برداشت ما از پدال ها اشتباه است

رانندگی ما هم اشتباه خواهد بود و هیچ عمدی در کار نیست

در این سایت از گفته های ما بهره برداری کنید و خود امتحان کنید اگر آنچه گفته بودیم درست بود دعای خیری پشت سر ما خواهد بود

آیا برای جان خود و خانواده خود ارزش قائل هستید؟

آیا ارزش جان دیگران برایتان مهم است؟

آیا از دیدن صحنه های دلخراش افسرده شده اید؟

آیا زندان رفتن پدر ها و پسر ها به خاطر تصادف و آوار شدن زندگی عده ای از مردم خسته نشده اید؟

ما فرمول هایی به شما آموزش می دهیم که دیگر تصادف نخواهید داشت؟

یک بار امتحان کنید اگر ضرر کردید ما تاوان آن را پرداخت می کنیم

این یک شوخی یا تبلیغی برای خودمان نیست خستگی ، خواب آلودگی  و سرعت غیر مجاز عامل تصادف نیست علت در جای دیگری است ما متاسفانه بد یاد گرفتیم.