پیشگیری از تصادف

اولین قدم برای تحولی نو در رانندگی

در اینجا لازم است کمی به عقب برگردیم متاسفانه در اولین مرحله که اتومبیل به کشور ما آمده بود به ما آموزش غلط دادن تا غلط رانندگی کنیم.
تا در آینده ای نه چندان دور به ما لوازم یدکی بفروشن و120 ساله که به مقصودشان هم رسیدن آنچه به ما یاد دادن این بوده است

پیشگیری از تصادف

نحوه ی رانندگی درست

تصادف کلمه ای آشنا برای همه کسانی است که گواهینامه دارند چه آنکه ندارند آنهایی که میگوینددر تصادفات فرد و راه و ماشین هر کدام به نوعی مقصر هستند.
ما برای شما توضیح می دهیم قضاوت با شما دوستان علت تصادفات را سبقت بیجا سرعت زیاد وخواب آلودگی آیا همه این موارد را یک راننده انجام نمیدهد به نظر ما علت را بررسی میکنیم

پیشگیری از تصادف

مراحل اولیه آموزش رانندگی

امروزه خودرو ابزاری برای حمل نقل شده وادم های زیادی با آن سرو کار دارند و از آن استفاده می کنند
و جاهای زیادی میروند بنابراین روش درست کار کردن با آن را باید یاد بگیرند اکثر کسانی که از خودرو استفاده میکنند
فقط به راه بردن فکر می کنند و به صحیح راه بردن فکر نمی کنند ما در اینجا این آموزش را می دهیم که هم راه ببرید
وهم سالم رانندگی کنید اولین نکته در این روش آشنایی با پدالهاست

پیشگیری از تصادف

پیشگیری از تصادفات

تصادف خودرو، تصادف جاده اي يا تصادف ناشي از خرابي خودرو به شرايطي گفته مي شود كه در آن يك وسيله نقليه با وسيله نقليه ديگر يا شي ديگري در جاده برخورد كرده و در نتيجه منجر به فوت و جراحت فرد يا خسارت مادي مي‌شود . گاهي اوقات جاده و همچنين شرايط بد آب و هوايي و محيطي نيز منجر به تصادف مي شود .